شبِ یلدا شده، در اه رسیدن هستم 

باز کن باغِ رخت تشنهء چیدن هستم 

سالِ پیش گفتی که دیرآمده ام برباغت 

این لبم جایِ انار سرخ شده بوداز داغت 

چایی  داغ  نده داغ جگر سوز دارم 

از لبت خواهش چند بوسهء جان سوزدارم 

شب یلدا شده و باغ انارت باز است 

سینه را بازبکن آه چه انارت ناز است 

شب یلدا شده غمگین میانِ دو زمان 

آذرش گویدرویم و دی میگوید بمان 

شاعر:علیرضابیرانوندآریا 

اینستاگرامaria33410

/ 0 نظر / 59 بازدید